SINDICATURA

del Consell per la República

La Sindicatura Electoral és l’òrgan de garantia de transparència, objectivitat i el principi d’igualtat en tots el desenvolupament dels processos electorals i de participació del Consell. Pots consultar els seus membres al web del Consell.

Va ser aprovada per l’Assemblea Fundacional de Representants.

Els noms aprovats per l’Assemblea Fundacional de Representants com a membres titulars són:

  • Jordi Domingo Garcia-Milà
  • Olga Amargant Cancio
  • Teresa Vallverdú i Baró
  • Josep Ramón Barberà i Gomis
  • Mònica Fernández i Pujagut


I com a membres suplents:

  • Marta Martínez i Gellida
  • Antoni Fitó i Baucells

Formulari exclusiu per a consultes, queixes, reclamacions i recursos a la Sindicatura Electoral