La unió voluntària de ciutadans lliures iguals és la base sobre la qual fundem la República Catalana. Formar part del Consell és començar a exercir la ciutadania republicana.