PLA DE GOVERN

DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA

Preàmbul

El Consell per la República té com a objectiu assolir la materialització de la República Catalana, d’acord amb el mandat dels ciutadans de Catalunya expressat en el referèndum de l’1-O de 2017 i ratificat pel Parlament de Catalunya en la Declaració d’Independència del 27 d’Octubre. Constituït al Palau de la Generalitat el 30 d’octubre de 2018, en compliment d’allò que determina l’Acord d’investidura del MHP Joaquim Torra, el Consell té en aquest mandat la seva font de legitimitat, el defensa i li dona continuïtat.

Per això, des de l’espai lliure d’Europa, el Consell actua en tots els fronts necessaris perquè el dret a l’autodeterminació dels catalans, ja exercit l’1-O, sigui plenament respectat i reconegut. El Consell per la República és la primera pedra d’un nou estat independent d’Europa, que és Catalunya. Des de l’1-O, Catalunya va iniciar el camí de la República i el Consell ha de servir per acabar entre tots el que aquell dia vam començar. I per això, exerceix el rol de legítim representant de la nació catalana i de la seva voluntat d’independència davant de la comunitat internacional.

Tots i cadascun dels projectes que es detallen a continuació en aquest Pla de Govern han de ser entesos com a mitjans i instruments al servei d’aquesta missió única del Consell, que és l’assoliment de la República catalana.

Pla de govern

Àmbit de Consolidació institucional

Àmbit de Política interior

Àmbit d’Acció econòmica

Àmbit d’Acció internacional

Àmbit d’Acció cultural

Àmbit d’Estudis i coneixement

Àmbit de Projectes instrumentals