PLA DE GOVERN

DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA

Preàmbul

El Consell per la República té per objectiu assolir la materialització de la República Catalana, d’acord amb el mandat dels ciutadans de Catalunya expressat en el referèndum de l’1-O de 2017 i ratificat pel Parlament de Catalunya en la Declaració d’Independència del 27 d’Octubre. Constituït al Palau de la Generalitat el 30 d’octubre del 2018, en compliment d’allò que determina l’Acord d’investidura del MHP Joaquim Torra, el Consell té en aquest mandat la seva font de legitimitat, el defensa i li dona continuïtat. Per això, des de l’espai lliure d’Europa, el Consell actua en tots els fronts necessaris per tal que el dret a l’autodeterminació dels catalans, ja exercit l’1-O, sigui plenament respectat i reconegut. El Consell per la República és la primera pedra d’un nou estat independent d’Europa, que és Catalunya. Des de l’1-O, Catalunya va iniciar el camí de la República i el Consell ha de servir per acabar entre tots el que aquell dia vam començar. I per això, exerceix el rol de legítim representant de la nació catalana i de la seva voluntat d’independència davant de la comunitat internacional.

En la seva etapa fundacional, el Consell s’ha construït a partir del govern a l’exili i el seu president, Carles Puigdemont, en tant que dipositaris directes de la legitimitat sorgida del referèndum de l’1-O i de la Declaració del 27-O. Tanmateix, el Consell aspira a representar tota la diversitat del moviment republicà i, per això, els seus diferents òrgans estan oberts a totes les forces polítiques i les organitzacions de la societat civil amb seu a Catalunya compromeses amb la materialització de la República catalana, amb la voluntat de fer compatibles la pluralitat d’actors amb la unitat estratègica. Així, el Consell construeix les seves estratègies des del reconeixement de la tasca realitzada fins ara per la resta d’actors del moviment independentista i en cooperació amb ells, des de la convicció que tots ells són necessaris i que s’ha d’articular amb ells de forma complementària.

En tant que institució republicana, el Consell entén la seva acció per fer efectiu el mandat de l’1-O com un estímul de l’acció orientada a aquesta mateixa finalitat per part de les institucions autonòmiques -Parlament i Govern de la Generalitat- en tant que institucions escollides en eleccions lliures, amb un cens que abasta el conjunt de la població catalana, i la legitimitat de les quals com a dipositaries de la sobirania de la nació catalana té una tradició històrica de segles.

Tots i cadascun dels projectes que es detallen a continuació en aquest Pla de Govern han de ser entesos com a mitjans i instruments al servei d’aquesta missió única del Consell, que és l’assoliment de la República catalana.

Pla de govern

Àmbits d'acció

Acció política interior

Acció política internacional

Acció jurídica internacional

Acció económica i tecnologia

Acció cultural

Estudis i coneixement

Pla de govern

Àmbits d'acció

Acció política interior

Acció política internacional

Acció jurídica internacional

Acció económica i tecnologia

Acció cultural

Estudis i coneixement