Declaració institucional per la sentència ferma de no extradició de l’honorable conseller Lluís Puig

En català:

En castellà:

En anglès:

En francès:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email