Comunicat del Consell

Comunicat del Consell sobre la celebració de l'Assemblea de Representants i sobre les noves incorporacions al Consell de Govern. El passat dia 18 de setembre el Consell de Govern, reunit en sessió ordinària, va acordar: I- Celebrar l'Assemblea de Representants Fundacional el proper dia 31 d'octubre, que convocarà a tots...

Comunicat del Consell de Govern

El Consell de Govern celebra una reunió presencial a Perpinyà, avui dissabte 4 de juliol del 2020. En la seva sessió matinal, el Consell de Govern ha pres els següents acords: Aprovar el seu model d’Identitat Digital, seguint les previsions del seu Pla de Govern, i enviar-la a tots els...