Communiqué from the Council before the Call for a forum for dialogue between the Catalan and Spanish governments

The Council for the Republic, from its creation, has worked towards the recognition of the right to self-determination that the people of Catalonia exercised on 1st October 2017 and for the resolution of the political conflict between Spain and Catalonia. A conflict, that has led the previous government of the...

Comunicat del Consell davant la Convocatòria de la Taula de Diàleg entre els governs català i espanyol

El Consell per la República treballa, des de la seva creació, per al reconeixement del dret a l’autodeterminació que el poble de Catalunya va exercir el primer d’octubre de 2017 i per a la resolució del conflicte polític entre Espanya i Catalunya. Un conflicte, que ha dut l’anterior Govern de la...