FAQS: Assemblea de Representants

Què és l’Assemblea de Representants del Consell per la República?

Es l’òrgan de representació de tots els ciutadans que formen part del Consell per la República, gràcies a la seva inscripció al Registre ciutadà del Consell. Entre d’altres funcions, impulsa i controla l’acció política de l’òrgan executiu del Consell, que s’anomena el Consell de Govern. L’Assemblea de Representants és una peça central, de l’estructura institucional del Consell.

Per què parlem d’Assemblea Fundacional de Representants?

La primera Assemblea de Representants s’anomena Fundacional perquè els seus membres no han estat elegits directament pels ciutadans inscrits al Registre ciutadà, sinó que està formada pels diputats i diputades independentistes de l’actual legislatura. Aquesta Assemblea Fundacional té, entre d’altres, la funció d’aprovar la norma electoral que ha de permetre fer les eleccions a l’Assemblea de Representants ordinària –és a dir, elegida directament pels ciutadans.

Quan i on es reunirà l’Assemblea Fundacional de Representants?

dissabte 19 de desembre a partir de les 10h del matí. A causa de les restriccions a la mobilitat derivada de la pandèmia de la Covid-19, se celebrarà amb un format mixt –telemàtic i presencial-. La seu presencial de l’Assemblea Fundacional serà doble, Barcelona i Brussel·les, en dos espais emblemàtics: el Palau de la Generalitat de la capital catalana i el Press Club de la capital belga –sala on el govern legítim de la Generalitat va celebrar la seva multitudinària roda de premsa del 31 d’octubre del 2017, recent arribat a l’exili.

Què debatrà l’Assemblea Fundacional?

L’Assemblea debatrà l’acció política del Consell, el seu Pla de Govern -on es detallen quins són els projectes que han d’orientar l’acció política del Consell- així com un document polític titulat “Preparem-nos”, que és la proposta que el Consell per la República ofereix al conjunt del moviment independentista per tal de culminar el camí iniciat amb el referèndum de l’1-O. Aquest document recull bona part de les conclusions dels debats estratègics que el Consell de Govern ha anat efectuant durant els darrers temps.

Qui en forma part?

Els diputats i les diputades que formen part dels grups parlamentaris del Parlament de Catalunya que van donar suport a l’Acord d’Investidura del MH Joaquim Torra i Pla com a president de la Generalitat de Catalunya, en el qual s’estableix la creació del Consell per la República.
I tots aquells altres diputats i diputades del Parlament de Catalunya compromesos amb el dret a l’autodeterminació i a treballar a favor d’una Catalunya independent en forma de República que en vulguin formar part.

Quina és la legitimitat de l’Assemblea Fundacional?

El Consell per la República va ser fruit del mateix acord polític pel qual es va procedir a l’Acord d’Investidura del darrer President de la Generalitat. La creació del Consell suposa l’aposta per una estratègia de desdoblament institucional: es reprenen les institucions autonòmiques a condició de crear l’embrió de les futures institucions republicanes, amb la voluntat de preservar el capital polític acumulat gràcies al referèndum de l’1-O.
Per aquesta raó, l’Assemblea Fundacional de Representants està formada pels diputats dels Grups Parlamentaris que van donar suport a aquell acord. En aquest sentit, gaudeix d’una legitimitat indirecta: la derivada de les eleccions al Parlament per la qual aquests diputats van ser elegits. Quan aquests membres d’aquesta Assemblea Fundacional aprovin la norma electoral, la futura Assemblea de Representants gaudirà de la legitimitat directa derivada de les eleccions que es convocaran d’acord amb aquesta norma.

Què votarà l’Assemblea Fundacional?

D’acord amb el que preveu el Reglament –la norma que regula el funcionament del Consell per la República i dels seus òrgans- votarà el propi Reglament del Consell, que actualment està en vigor de manera provisional, el Règim electoral que permetrà celebrar les primeres eleccions directes a l’Assemblea de Representants, i la ratificació del MHP Puigdemont com a President del Consell per la República.

Què és “Preparem-nos”?

Preparem-nos és un document on el Consell de Govern explica quins creu que són els eixos principals de l’estratègia per fer efectiu el mandat el mandat sorgit del referèndum de l’1-O, és a dir, l’estratègia per guanyar l’actual pols amb l’estat espanyol. “Preparem-nos” exposa quines són les bases que legitimen aquesta estratègia i proposa una guia per a l’acció a tots els actors –societat civil, institucions autonòmiques i el propi Consell per la República- que estan cridats a protagonitzar-la. És una proposta perquè el moviment independentista superi la situació d’impàs que es troba actualment i culmini el camí iniciat l’1-O, feta des d’una visió transversal, sense renunciar a cap via democràtica per assolir la República, inclosa la confrontació no violenta, assumint-ne els riscos.

Què és l’Assemblea de Representants del Consell per la República?

Es l’òrgan de representació de tots els ciutadans que formen part del Consell per la República, gràcies a la seva inscripció al Registre ciutadà del Consell. Entre d’altres funcions, impulsa i controla l’acció política de l’òrgan executiu del Consell, que s’anomena el Consell de Govern. L’Assemblea de Representants és una peça central, de l’estructura institucional del Consell.

Per què parlem d’Assemblea Fundacional de Representants?

La primera Assemblea de Representants s’anomena Fundacional perquè els seus membres no han estat elegits directament pels ciutadans inscrits al Registre ciutadà, sinó que està formada pels diputats i diputades independentistes de l’actual legislatura. Aquesta Assemblea Fundacional té, entre d’altres, la funció d’aprovar la norma electoral que ha de permetre fer les eleccions a l’Assemblea de Representants ordinària –és a dir, elegida directament pels ciutadans.

Quan i on es reunirà l’Assemblea Fundacional de Representants?

dissabte 19 de desembre a partir de les 10h del matí. A causa de les restriccions a la mobilitat derivada de la pandèmia de la Covid-19, se celebrarà amb un format mixt –telemàtic i presencial-. La seu presencial de l’Assemblea Fundacional serà doble, Barcelona i Brussel·les, en dos espais emblemàtics: el Palau de la Generalitat de la capital catalana i el Press Club de la capital belga –sala on el govern legítim de la Generalitat va celebrar la seva multitudinària roda de premsa del 31 d’octubre del 2017, recent arribat a l’exili.

Qui en forma part?

Els diputats i les diputades que formen part dels grups parlamentaris del Parlament de Catalunya que van donar suport a l’Acord d’Investidura del MH Joaquim Torra i Pla com a president de la Generalitat de Catalunya, en el qual s’estableix la creació del Consell per la República.
I tots aquells altres diputats i diputades del Parlament de Catalunya compromesos amb el dret a l’autodeterminació i a treballar a favor d’una Catalunya independent en forma de República que en vulguin formar part.

Quina és la legitimitat de l’Assemblea Fundacional?

El Consell per la República va ser fruit del mateix acord polític pel qual es va procedir a l’Acord d’Investidura del darrer President de la Generalitat. La creació del Consell suposa l’aposta per una estratègia de desdoblament institucional: es reprenen les institucions autonòmiques a condició de crear l’embrió de les futures institucions republicanes, amb la voluntat de preservar el capital polític acumulat gràcies al referèndum de l’1-O.
Per aquesta raó, l’Assemblea Fundacional de Representants està formada pels diputats dels Grups Parlamentaris que van donar suport a aquell acord. En aquest sentit, gaudeix d’una legitimitat indirecta: la derivada de les eleccions al Parlament per la qual aquests diputats van ser elegits. Quan aquests membres d’aquesta Assemblea Fundacional aprovin la norma electoral, la futura Assemblea de Representants gaudirà de la legitimitat directa derivada de les eleccions que es convocaran d’acord amb aquesta norma.

Què votarà l’Assemblea Fundacional?

D’acord amb el que preveu el Reglament –la norma que regula el funcionament del Consell per la República i dels seus òrgans- votarà el propi Reglament del Consell, que actualment està en vigor de manera provisional, el Règim electoral que permetrà celebrar les primeres eleccions directes a l’Assemblea de Representants, i la ratificació del MHP Puigdemont com a President del Consell per la República.

Què debatrà l’Assemblea Fundacional?

L’Assemblea debatrà l’acció política del Consell, el seu Pla de Govern -on es detallen quins són els projectes que han d’orientar l’acció política del Consell- així com un document polític titulat “Preparem-nos”, que és la proposta que el Consell per la República ofereix al conjunt del moviment independentista per tal de culminar el camí iniciat amb el referèndum de l’1-O. Aquest document recull bona part de les conclusions dels debats estratègics que el Consell de Govern ha anat efectuant durant els darrers temps.

Què és
“Preparem-nos”?

Preparem-nos és un document on el Consell de Govern explica quins creu que són els eixos principals de l’estratègia per fer efectiu el mandat el mandat sorgit del referèndum de l’1-O, és a dir, l’estratègia per guanyar l’actual pols amb l’estat espanyol. “Preparem-nos” exposa quines són les bases que legitimen aquesta estratègia i proposa una guia per a l’acció a tots els actors –societat civil, institucions autonòmiques i el propi Consell per la República- que estan cridats a protagonitzar-la. És una proposta perquè el moviment independentista superi la situació d’impàs que es troba actualment i culmini el camí iniciat l’1-O, feta des d’una visió transversal, sense renunciar a cap via democràtica per assolir la República, inclosa la confrontació no violenta, assumint-ne els riscos.