Uneix-t'hi!

Àmbits de treball

El Consell per la República té cinc àmbits d’activitat, des de cadascun dels quals s’impulsen diferents projectes:

Àmbit Polític

Contingut legislatiu republicà

 • Iniciatives legislatives populars.
 • Procés constituent.
 • Constitució per a la República Catalana.

Ciutadania republicana

 • Eines per començar a exercir i ser reconegut com a ciutadà de la república catalana.
 • Eines de participació i decisió, potenciant el rol del ciutadà en la gestió democràtica d’un Estat modern.
 • Coordinació de les mobilitzacions en l’àmbit nacional i internacional en la defensa i explicació de la república catalana.
 • Elaboració del reglament per a les eleccions a l’Assemblea de Representants.
 • Participació en l’estratègia unitària per al desplegament efectiu de la república.

Estructures republicanes

 • Eines de sobirania financera.
 • Preparació de l’organització i funcionament de les institucions republicanes.

Àmbit internacional

Estratègia per al reconeixement de la república

 • Interlocució amb actors polítics i internacionals per al futur reconeixement de la república catalana.
 • Coordinació amb els esforços fets per entitats i institucions.

Acció diplomàtica

 • Presència del Consell per la República en els fòrums internacionals i en els debats internacionals relatius al dret a l’autodeterminació.
 • Missió d’observació en aquells processos d’autodeterminació actius al món.
 • Estrènyer relacions amb els moviments democràtics i no violents que reivindiquen el dret a l’autodeterminació.
 • Manteniment de contactes amb representants diplomàtics i altres observadors en relació amb el procés d’independència de Catalunya.
 • Estratègia per a una diplomàcia ciutadana que activi i coordini relat, accions i potencialitats de la xarxa de ciutadans de la república disposats a participar-hi.

Mobilització ciutadana

 • Articular propostes per recollir suports de ciutadans d’altres països en la defensa de drets civils i polítics.
 • Impulsar iniciatives ciutadanes europees per exigir al Consell Europeu l’activació de l’article 7 del tractat de la UE en el cas de l’Estat espanyol.

Àmbit Jurídic

Defensa dels drets civils i polítics

 • Defensa activa dels drets individuals i col·lectius davant d’organismes i tribunals internacionals.
 • Denúncia de les vulneracions de drets fonamentals.
 • Monitoratge acadèmic europeu del judici contra els nostres rerpresentants polítics i socials acusats per haver organitzat el referèndum de l’1 d’octubre.
 • Missió d’observació de juristes internacionals al judici per l’1 d’octubre.
 • Cimera de treball a Brussel·les de tots els equips d’advocats nacionals i internacionals que han intervingut en la defensa de les víctimes de la repressió.

Defensa del dret a l’autodeterminació de Catalunya

 • Creació d’un llibre blanc internacional sobre el cas de Catalunya com a subjecte del dret a l’autodeterminació.
 • Presentar el cas de Catalunya davant organismes internacionals.
 • Liderar, a partir del cas de Catalunya, un marc de referència internacional amb altres nacions en situacions semblants.

Àmbit cultural i difusió

Activitats a l’entorn de la llengua i la cultura catalanes

 • Contribuir a la difusió internacional de la realitat catalana a través de l’acció cultural.
 • Defensar els drets lingüístics en els àmbits internacionals, i denunciar la situació de minorització de la llengua catalana.
 • Establir des de l’exterior ponts amb les cultures d’altres societats presents en la Catalunya contemporània i estendre el seu coneixement i protecció.

Difusió, comunicació i acció editorial

 • Promoure mitjans i continguts en diversos idiomes relatius al procés d’autodeterminació de Catalunya.
 • Impulsar publicacions oficials del Consell per la República.
 • Difondre els informes, dossiers i materials que es desprenguin dels altres àmbits d’acció del Consell, en tots els formats.
 • Edició de llibres de temàtica relativa al cas de Catalunya.
 • Política de comunicació a nivell internacional.

Àmbit estudis i coneixement

Anàlisi i coneixement

 • Observatori permanent sobre l’evolució del coneixement i actitud dels ciutadans d’altres països sobre el cas de Catalunya.
 • Grup internacional d’experts en l’àmbit acadèmic sobre l’autodeterminació i el cas de Catalunya.
 • Disposar de dades més complexes i precises, i d’informació renovada, per poder prendre decisions en els diferents àmbits.
 • Grups d’experts sobre innovació democràtica, participació, big data, mobilització ciutadana, acció directa no-violenta.

Centres de recerca

 • Establir ponts amb els centres de recerca sobre el dret a l’autodeterminació arreu del món.
 • Estimular treballs de recerca internacionals sobre el cas de Catalunya.
 • Participar en panels acadèmics.