Comunicat del Consell en defensa de la llengua catalana i el sistema immersiu a l’escola

Davant la ingerència de l’Estat espanyol i els seus tribunals al sistema educatiu de Catalunya, del que la Generalitat de Catalunya en té plenes competències, el Consell per la República vol manifestar:  La defensa política i jurídica del català (occità a l’Aran) com a llengua vehicular del nostre sistema educatiu és un pilar irrenunciable del […]