Comunicat del Consell de Govern

El Consell de Govern celebra una reunió presencial a Perpinyà, avui dissabte 4 de juliol del 2020. En la seva sessió matinal, el Consell de Govern ha pres els següents acords: Aprovar el seu model d’Identitat Digital, seguint les previsions del seu Pla de Govern, i enviar-la a tots els seus membres. Tal i com […]