Communiqué in support of citizens actions in response to the sentences

The Council for the Republic is grateful for and gives support to the acts rejecting the unjust sentences given by the Spanish Supreme Court and to the political movement created by citizens of Catalonia through their various actions in an exercise of peaceful resistance throughout Catalonia. The quality of a mature democracy is seen through […]

Comunicat davant les mobilitzacions ciutadanes de resposta a la sentència

El Consell per la República agraeix i dona suport a les mostres de rebuig a la injusta sentència del Tribunal Suprem espanyol i a la situació política que han protagonitzat els ciutadans de Catalunya amb diferents mobilitzacions i exercint la resistència pacífica arreu del territori català. La qualitat d’una democràcia plena es demostra en les […]