El Consell de Govern aprova el Document Marc per a l’Impuls dels “Consells Locals per la República”

El Consell de Govern del Consell per la República ha aprovat el Document Marc per a l’Impuls dels “Consells Locals per la República”, que regula i unifica les funcions i els criteris de constitució d’aquestes institucions Preàmbul Els Consells Locals per la República són un projecte nascut per iniciativa de...